Inloop bijeenkomsten glasvezel

Geacht lid,
Tot omstreeks 1960 werden telefoonabonnees handmatig met elkaar verbonden door een telefoniste. Vanaf die tijd werden de telefooncentrales geautomatiseerd. De verbinding bestond uit koperen draadjes in een ommanteling in de grond. Deze kabel in de grond kan in de tijd vernieuwd zijn, maar het principe is nog hetzelfde. Tegenwoordig wordt de koperverbinding niet alleen gebruikt om te telefoneren, maar ook om te shoppen op het web, online TV kijken, e-mailen, online bankieren, camerabewaking, e-learning, onderhoud op afstand van de melkrobot, etc. De ontwikkelingen gaan razendsnel, denk hierbij aan “zorg op afstand”. Kortom er gaat steeds meer data over de lijn uit 1960! Al enige tijd loopt menigeen tegen de grenzen van dit systeem aan. Vooral de bedrijven in het buitengebied hebben hier last van, maar ook particulieren hebben te maken met een zeer trage netwerkverbinding.

Investeringsmaatschappij CIF, gefaciliteerd door o.a. de gemeente Oude IJsselstreek, is een vraagbundeling gestart om te komen tot aanleg van glasvezel in het buitengebied van een aantal gemeenten in Achterhoek Zuid. De vraagbundeling houdt in dat wordt geïnventariseerd of minimaal 50% van de 5670 adressen in het totale gebied bereid is zich aan te laten sluiten op een nieuw glasvezelnetwerk. Dit netwerk lost het hierboven genoemde probleem op en is voorbereid op de toekomst. Kortom een glasvezelnetwerk komt ten goede aan de leefbaarheid in het buitengebied!

Als u in het buitengebied van Sinderen woont, uw adres voorkomt in de gemeentelijke basisadministratie en u hebt geen kabel- of glasvezelaansluiting, dan bent u onlangs per brief op de hoogte gebracht van dit project. Helaas komen inwoners binnen de bebouwde kom (voorlopig) niet in aanmerking voor een glasvezelaansluitng, omdat zij veelal een kabelaansluiting hebben.
Het is uiterst belangrijk dat minimaal 2835 adressen (50%) meedoen en voor 19 februari een abonnement afsluit bij één van de dienstaanbieders. Om in aanmerking te komen voor een glasvezelaansluiting moet u zich aanmelden! Nu niet mee doen betekent hoge kosten in de toekomst voor alsnog aansluiten.
Wij kunnen ons voorstellen dat er nog onduidelijkheden zijn en vragen bij u leven. Daarom hebben wij een informatieavond georganiseerd. Aansluitend is er gelegenheid om contact te leggen met een lokale verkoper die u kan informeren over de diverse pakketten van de dienstaanbieders. Hier kunt u zich ook aanmelden. We nodigen u hiervoor van harte uit op:

Dinsdag 16 januari a.s. om 19:30 uur in het Buurtschapshuis te Sinderen

Tevens organiseren wij een 6-tal inloopsessies waar ambassadeurs en lokale verkopers aanwezig zijn om u nader te informeren. Aanmelden is ook hier mogelijk. De inloopsessies worden gehouden in het Buurtschapshuis te Sinderen en zijn op:

Donderdag 18 januari van 10:00 tot 12:00 uur
Donderdag 18 januari van 13:30 tot 15:00 uur
Donderdag 18 januari van 19:00 tot 21:00 uur

Dinsdag 23 januari van 10:00 tot 12:00 uur
Dinsdag 23 januari van 13:30 tot 15:00 uur
Dinsdag 23 januari van 19:00 tot 21:00 uur

Sinderen heeft een aantal ambassadeurs. Zij kunnen uw vragen beantwoorden of kunnen u doorverwijzen naar de juiste persoon. Belt of mailt u hen gerust.

Deborah de Wit                  06-25035777                      deborah_schipper@hetnet.nl
Dolf Wisselink                     0315-617539                      dolf.wisselink@gmail.com
Han Wisman                        06-49004012                      han@biezenhof.com
Hans Fleur                           06-22864567
Hans Grimbergen              0315-785030                      hansgrimbergen@mac.com
Jan Colenbrander              06-29223584                      colenbranderjan@hetnet.nl
Joke de Vries                      0315-617675                      Jokedevries1@gmail.com
Alwi Siebers                        0315-298498                      alwi.siebers@gmail.com

Op de website www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid vindt u veel informatie over het project, o.a. actuele info, voordelen van glasvezel, vastrechtvergoeding, dienstaanbieders, lokale verkopers, planning en klantenservice.

Wij hopen dat dit schrijven uw interesse heeft gewekt en dat het u zal motiveren om positief over dit unieke project te besluiten, zodat het buitengebied van Sinderen en omstreken toekomstbestendig wordt en het aangenaam wonen, ondernemen en recreëren blijft. Wij hopen u te mogen begroeten op één van de bijeenkomsten.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur van de Vereniging voor het Sinderens Belang en
de Sinderense ambassadeurs van het project glasvezel in Achterhoek Zuid

PS:

  • Wij wensen u fijne feestdagen en goed begin van het nieuwe jaar.
  • Mocht u meedoen met het glasvezelproject vanuit de gemeente Aalten, dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen
  • Klopt uw post- en e-mailadres nog? Wij ontvangen wijzigingen graag op sinderensbelang@gmail.com.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.