Werkzaamheden aan Sinderenseweg

Wat gebeurt er?
In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) onderhoudswerkzaamheden uit aan het fietspad naast de Sinderenseweg in de gemeente Oude IJsselstreek. Het fietspad wordt volledig gereconstrueerd. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid van de fietsers verbeterd, door o.a. rode oversteken bij kruisingen. Binnenkort starten we met de werkzaamheden vanaf de kant van Sinderen.

WANNEER GEBEURT HET?
De werkzaamheden starten op woensdag 15 mei en duren tot en met vrijdag 14 juni. De planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Indien de planning wordt aangepast, stellen wij u hiervan op de hoogte. In de periode 17 juni t/m 28 juni worden er nog afrondende werkzaamheden, zoals herstraten inritten, uitgevoerd. De weg wordt ter plaatse van de werkzaamheden halfzijdig afgezet. Doorgaand verkeer over de Sinderenseweg is dan gewoon weer mogelijk.

UW BEREIKBAARHEID
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Het kaartje aan de achterzijde van de brief geeft aan welk deel van de Sinderenseweg is afgesloten. De weg wordt geheel afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, zij worden middels bebording omgeleid. Aanliggende percelen blijven bereikbaar.
Tijdens de omleiding worden overdag op werkdagen verkeersregelaars aan het begin en eind van het werkvak ingezet. Dit om sluipverkeer te voorkomen.

UW VEILIGHEID
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico.
Let op! Overdag kan het zijn dat het fietsverkeer over de rijbaan wordt geleid i.v.m. de werkzaamheden op het fietspad. Houdt hier rekening mee.

AFVALINZAMELING
Het afval wordt ingezameld conform de normale planning op de gebruikelijke locatie.

OPENBAAR VERVOER
Het openbaar vervoer (Arriva, lijn 194) blijft gedurende de werkzaamheden de gebruikelijke route over de Sinderenseweg rijden.

CONTACT MET DE AANNEMER, TWW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) uit Oldenzaal (www.tww.nl). De uitvoerder van TWW is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of meer informatie. De uitvoerder is Dick Senkeldam: telefoon 06 – 51 58 29 85 of email D.Senkeldam@tww.nl.

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.