Werkzaamheden aan Sinderenseweg

Wat gebeurt er?
In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek voert de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) onderhoudswerkzaamheden uit aan het fietspad naast de Sinderenseweg in de gemeente Oude IJsselstreek. Het fietspad wordt volledig gereconstrueerd. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid van de fietsers verbeterd, door o.a. rode oversteken bij kruisingen. Binnenkort starten we met de werkzaamheden vanaf de kant van Sinderen.

WANNEER GEBEURT HET?
De werkzaamheden starten op woensdag 15 mei en duren tot en met vrijdag 14 juni. De planning is onder voorbehoud van de weersomstandigheden. Indien de planning wordt aangepast, stellen wij u hiervan op de hoogte. In de periode 17 juni t/m 28 juni worden er nog afrondende werkzaamheden, zoals herstraten inritten, uitgevoerd. De weg wordt ter plaatse van de werkzaamheden halfzijdig afgezet. Doorgaand verkeer over de Sinderenseweg is dan gewoon weer mogelijk.

UW BEREIKBAARHEID
Werken aan de weg brengt vrijwel altijd ongemak met zich mee. TWW doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Het kaartje aan de achterzijde van de brief geeft aan welk deel van de Sinderenseweg is afgesloten. De weg wordt geheel afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer, zij worden middels bebording omgeleid. Aanliggende percelen blijven bereikbaar.
Tijdens de omleiding worden overdag op werkdagen verkeersregelaars aan het begin en eind van het werkvak ingezet. Dit om sluipverkeer te voorkomen.

UW VEILIGHEID
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico.
Let op! Overdag kan het zijn dat het fietsverkeer over de rijbaan wordt geleid i.v.m. de werkzaamheden op het fietspad. Houdt hier rekening mee.

AFVALINZAMELING
Het afval wordt ingezameld conform de normale planning op de gebruikelijke locatie.

OPENBAAR VERVOER
Het openbaar vervoer (Arriva, lijn 194) blijft gedurende de werkzaamheden de gebruikelijke route over de Sinderenseweg rijden.

CONTACT MET DE AANNEMER, TWW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) uit Oldenzaal (www.tww.nl). De uitvoerder van TWW is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of meer informatie. De uitvoerder is Dick Senkeldam: telefoon 06 – 51 58 29 85 of email D.Senkeldam@tww.nl.

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Werkzaamheden aan Sinderenseweg

Huisaansluitingen glasvezel gestart

Deze week (week 17) is begonnen met de eerste huisaansluitingen in de gemeente Oude IJsselstreek. Dit begint in de regio Silvolde en Sinderen valt onder deze regio.
De planning is dat in week 21 alle huisaansluitingen in regio Silvolde zijn gerealiseerd.
De verwachting is dat begin mei de eerste mensen hier glasvezeldiensten kunnen gebruiken. Bewoners krijgen bericht van hun dienstaanbieder, zodra die een signaal naar de aansluiting kan sturen. De huisaansluitingen volgen dezelfde richting als de graafwerkzaamheden. Deze planning is te zien op onze site: https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/achterhoekzuid/aanleg/planning/.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Huisaansluitingen glasvezel gestart

Inventarisatie woningbehoefte op bouwplan Kromkamp

Sinderens Belang houdt een korte enquête om geïnteresseerden te attenderen op de bouwmogelijkheden op plan Kromkamp en te inventariseren of er behoefte is om op plan Kromkamp te bouwen. Het invullen kost slechts enkele minuten. Wilt u de enquête invullen? U vindt deze via de volgende link: https://forms.gle/JGSuGFXRWE7zzpwv5

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Inventarisatie woningbehoefte op bouwplan Kromkamp

Aanplant koningslinde bij kapel

De aanplant van de koningslinde bij de kapel op Sinderen

Werkgroep Huis Sinderen plant een koningslinde bij de kapel in opdracht van de familie Von Heijmann, nazaten van de familie Ruebel die de laatste eigenaar van huis Sinderen was.

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Aanplant koningslinde bij kapel

Nieuwbouw binnen kom Sinderen: laatste kans

Op dinsdag 22 januari 2018 om 20.00 uur heeft er in het Buurtschapshuis op Sinderen een informatieavond over bouwen op plan Kromkamp plaatsgevonden. Sinderen is een buurtschap met een kleine kern en een groot buitengebied. De saamhorigheid is er nog groot. Het is een unieke plek om te wonen. Op plan Kromkamp, midden in de kern van Sinderen, zijn bouwkavels te koop waarop verschillende typen woningen gebouwd kunnen worden. Deze bouwkavels zijn al geruime tijd te koop, en de mogelijkheid hier nog woningen te bouwen vervalt tegen het einde van dit jaar.
Daarom wil Sinderens Belang iedereen attenderen op deze laatste kans een eigen huis te bouwen in het hart van Sinderen. Uiteraard zal er voldoende tijd en ruimte zijn om vragen te stellen. Voor meer informatie kunt terecht op de websites van de Vereniging voor Sinderens Belang en van de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt ook een e-mail sturen naar Sinderens Belang: sinderensbelang@gmail.com
Wilt u meer informatie over bouwen op Sinderen klik dan op onderstaande link
https://www.oude-ijsselstreek.nl/informatie-bouwkavels-sinderen

en kijk onder het item “Activiteiten/werkgroepen”

Geplaatst in Geen categorie | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwbouw binnen kom Sinderen: laatste kans