Doelstelling en (Beleids)plannen

Het doel van de vereniging voor het Sinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied, het dorp en zijn buitengebied Sinderen. De vereniging functioneert naar vermogen representatief en democratisch.

Beleidsplan. Voor meer info klik hier

Beloningsbeleid. Voor meer info klik hier