Doelstelling en (Beleids)plannen

Het doel van de vereniging voor het Sinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied, het dorp en zijn buitengebied Sinderen. De vereniging functioneert naar vermogen representatief en democratisch.

Aanzet tot jaarplan 2018 08022018

Beleidsplan. Voor meer info klik hier

Beloningsbeleid. Voor meer info klik hier