Dorpsplan

Het dorpsplan is definitief!
Op 13 april werd het aangeboden aan de inwonders van Sinderen en de gemeenteraad.

Klik hier voor het bekijken van het volledige dorpsplan..

Bij de verdere uitwerking van het plan zijn een aantal nieuwsbrieven verschenen.

Nieuwsbrief 1
Nieuwsbrief 2
Nieuwsbrief 3 (februari 2011)

Uitwerking Enquête startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst hebben we bij binnenkomst iedereen gevraagd om een enquête in te vullen. Zo hebben we een goed beeld gekregen van wie er op de startbijeenkomst zijn geweest. Ook hebben we informatie verzameld over de woningbehoefte op Sinderen. Resultaten Enquete

 Tussenrapportage
De resultaten van de startbijeenkomst zijn verwerkt tot een tussen rapportage. Hierin zijn alle, op de startbijeenkomst aangedragen ideeën, per thema weergegeven.  

voorzieningen
sociale samenhang
natuur, landschap & natuurhistorie
Identiteit
economische bedrijvigheid
kern
verkeer
wonen
overige
Samenvatting

Van alle ideeën per thema is een samenvatting gemaakt. Deze is op twee manieren gesorteerd. De eerste is op aflopende volgorde van toegekende punten en vervolgens op het aantal briefjes. De tweede is op aflopende volgorde van het aantal briefjes en vervolgens op toegekende punten. Wat zegt deze samenvatting ons? Het aantal briefjes zegt iets over hoe vaak een idee is genoemd en het aantal punten over hoe belangrijk dat idee wordt gevonden. Bijvoorbeeld: Een onderwerp met veel briefjes en veel punten wordt op Sinderen veel besproken en wordt als belangrijk gezien. Een onderwerp met veel briefjes en weinig punten wordt op Sinderen veel besproken maar als het puntje bij het paaltje komt, vinden we het toch niet z’n probleem. Een onderwerp met veel punten en weinig briefjes wordt op Sinderen weinig besproken, maar wordt wel als belangrijk gezien.

Klik hier voor de samenvatting 

 

Aangepaste samenvatting

Tot zover is alles een weergave van wat er op de startbijeenkomst is aangedragen. Niets is daaraan gewijzigd. Al de ideeen zoals die zijn opgeplakt zijn letterlijk overgenomen. Iedereeen kan dus zijn eigen opgeplakte idee in deze verslaglegging terugvinden. Om daar mee aan het werk te gaan hebben we een aantal onderwerpen die duidelijk bij elkaar horen of die verspreid waren over meerdere thema’s bij elkaar gevoegd. Alleen zo kan een duidelijk beeld per onderwerp over het aantal briefjes en punten worden gekregen. We hebben vastgelegd wat we hebben gedaan (welk briefje bij welk onderwerp is gevoegd of welk briefje van het ene thema naar het ander is verschoven. Klik hier voor de verantwoording van de aanpassingen. Het resultaat is een aangepaste samenvatting. Deze aangepaste samenvatting is de basis waarop de dorpswerkgroep de keuzes heeft gemaakt over welke onderwerpen nader worden uitgezocht  voor het dorpsplan. Klik hier voor de aangepaste samenvatting 

Bij elkaar is het een hele hoeveelheid gegevens. Heeft u vragen, laat het de dorpswerkgroep weten. U kunt ons bereiken door het sturen van een mailtje aan dwg@sinderen.com