Wie zijn de bestuursleden

Hier volgt binnenkort een foto van de huidige samenstelling
van het bestuur van Sinders Belang

Dianne Vriezen : Voorzitter.
Nadere kennismaking met Dianne volgt nog.

Marjon Groot Nibbelink : secretaris.

Nadere kennismaking met Marjon volgt nog.

Monique Heuverling ; penningmeester.

Nadere kennismaking met Monique volgt nog.

Carla Nieuwenhuis : bestuurslid.

Nadere kennismaking met Carla volgt nog.

Wim Gesink : bestuurslid.

Nadere kennismaking met Wim volgt nog.

Meindert Veldhorst: bestuurslid

Ik ben geboren aan de Luimesweg in Breedenbroek in 1982.  In 2001 ben ik naar Dronten gegaan naar de biologische landbouwschool, vervolgens heb ik vijf maanden in Denemarken stage gelopen en ben toen weer teruggekomen in Breedenbroek. 3 Jaar later ben ik aan de Den Dam gaan wonen. Het grootste gedeelte heb ik dus in het buitengebied van Breedenbroek aan de rand van Sinderen gewoond. Via o.a, de Keurhorst kwam mijn vriendengroep eigenlijk al grotendeels uit Sinderen en ben er op deze manier altijd al mee betrokken. Samen met mijn ouders heb ik een biologisch melkveebedrijf met als belangrijke neventak zorg. Mijn hobby’s zijn fietsen en schaatsen. Als nieuw lid ben ik nu toegetreden in het bestuur van Sinderens Belang en hoop ik er mij steentje aan te kunnen bijdragen.