Aanmelden

Als u lid wilt worden van Sinderens Belang dan kan dat. U hoeft hiervoor niet op Sinderen te wonen.

Aanmelden kan bij de onze secretaris :

Eelco Baten

Harterinkdijk 21
7065AP Sinderen
telefoon: 06 – 13 73 31 30

Maar u kun u ook aanmelden door het sturen van een  e-mail naar :  sinderensbelang@gmail.com