Aanmelden

Als u lid wilt worden van Sinderens Belang dan kan dat. U hoeft hiervoor niet op Sinderen te wonen.

Aanmelden kan bij de onze secretaris :

Secretariaat:
Marjon Groot Nibbelink
Sinderenseweg 107
7065 BH Sinderen
Tel: 0615853060

Maar u kunt u ook aanmelden door het sturen van een  e-mail naar :  sinderensbelang@gmail.com