Verenigingen

Oranjevereniging:
Secr: Mevrouw Anniek Ankersmit, Benninklaan6, 7091 VB Dinxperlo,
tel.: -06 – 15669205
E-mail : Oranjeverenigingseno@gmail.com
Voor meer informatie over onze vereninging kunt u terecht op onze website
http://www.oranjeverenigingsinderen.nl en
op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/OranjeverenigingSinderen/

De Oranjevereniging houdt zich onder andere bezig met de organisatie van Koningsdag op 27 april en het Oranjefeest.
Het Oranjefeest is dit jaar (2019) van:
                                  woensdag 4 september t/m zaterdag 7 september

Smartlappenkoor Szinderende Smart :
Secretariaat: Gerda Janssen, Korte Voren 7,  7091 RJ  Dinxperlo.
E-mail: g.janssen72@kpnplanet.nl .     Tel: 0315-617700
Oefenavond: woensdag van 20:00 – 22:00 uur in de kleine zaal van het Buurtschapshuis op Sinderen.
Szinderende Smart organiseert elk jaar een meezingmiddag-/avond. Tevens zullen optredens op aanvraag verzorgd worden.

Kindertheater ’t Kinderspol Sinderen:
Inlichtingen: M.Beurer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com
Oefenavond: Donderdag van 18.30 tot 20.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Theatergezelschap ‘tBuurthuis Sinderen:
Inlichtingen: U. Klompenhouwer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com.
Oefenavond: Donderdag van 20.00 tot 23.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Christerlijk Gemengd zangkoor Jubilate Sinderen:
Inlichtingen: Mw. Heijerman-Stam, Anna van Burenstraat 5, 7051 BE Varsseveld, tel: 0315 242889
Oefenavond: woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de zaal van de Keurhorsterkerk.

Gemengde zangvereniging de Vriendenkring Sinderen:
Inlichtingen Mevr. D. Klompenhouwer, Swanenkamp 9, 7065BN. Sinderen.
Telefoon : 0315-617255

Sichting beheer Buurtschapshuis Sinderen:
De stichting werd opgericht t.b.v. de privatisering van het Buurtschapshuis Sinderen per 1 januari 2003. Het doel van de stichting is het instandhouden, beheren en doen exploiteren van het Buurtschapshuis aan de Sinderenseweg 112 op Sinderen. Het Buurtschapshuis werd bij de privatisering in erfpacht verworven van de Gemeente.

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 2 tevens bestuurslid zijn van de Vereniging voor het Sinderens Belang. Tot haar werkzaamheden behoren: het opmaken van een rooster van vaste gebruikers, het vaststellen van de gebruikstarieven, het verzorgen van en toezicht houden op keuringen van installaties en materialen, onderhoud, contracten, vergunningen, verzekeringen, facturering, opmaken van de jaarrekening. Daarnaast is er regelmatig contact met de Gemeente, de basisschool, diverse verenigingen en derden, die bij het onderhoud, exploitatie of gebruik van het Buurtschapshuis betrokken zijn.

Inlichtingen: Mw. L. Daniels-van Nuland, Sinderenseweg 79, 7065 BG Sinderen
Tel. 0315 617468
E-mail: Loes.vanNuland@Yahoo.com

Vereniging voor het Sinderens Belang:
Secretariaat:
Marjon Groot Nibbelink
Sinderenseweg 107
7065 BH Sinderen
Email:  sinderensbelang@gmail.com
Telefoon 06 – 158 53 060


Vrouwen van Nu, afd. Sinderen
Inlichtingen: Ria Veldhorst
E-mail: vrouwenvannu.sinderen@hotmail.com

Jaarprogramma 2019  Vrouwen van Nu op Sinderen 

Donderdag 21-02-2019
Dhr. Kees Schippers komt ons vertellen over de NieuweHollandse Waterlinie. 

Woensdag 20-03-2019
Wim Derksen  komt ons vertellen over Blindengeleide honden.
In verband met de Provinciale Staten verkiezingen, is de locatie bij Koffiboerderij Groot Nibbelink aan de Nibbelinklaan12 in Sinderen. 

Donderdag 18-04-2019
Gery Groot Zwaaftink troubadour, zanger en verhalenverteller is deze avond onze gast. Hij valt in voor het Duo Een en Ander. 

Woensdag 15-05-2019
Middagexcursie naar de Praktijkschool voor Duurzaamheid ” Aarde-Werk De Stegge” in Winterswijk.

Donderdag 19-09-2019
Een presentatie en proeverij door Tonny Mulder van de Raw Milk Company uit De Lutte over Rauw Power zuivel.

Woensdag 02-10-2019
Creatieve middag o.l.v. Gerlinde Hoenderboom. 

Woensdag 16-10-2019
Op reis met de ezel, presentatie door Margo Hubbers, 

Donderdag21-11-2019
We gaan deze avond onder begeleiding van Henk Schutte, Graafschap College een chocoladeletter maken. 

Vrijdag 20-12-2019
Kerstviering.

Openbare Basisschool Op Koers, vestiging de Wegwijzer:
Kapelweg 58, 7065 BB Sinderen, 0315-242507
e-mail: sinderen@obsopkoers.nl
web-site: www.obsopkoers.nl

Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld   Website: http://damclub-dinxperlo-sinderen-varsseveld.jouwweb.nl/                                                                     Secr. M.Westerveld. tel: 06-46005099                                                         e-mail: dsv-dammen@hotmail.com

Sportvereniging Sinderen en Omstreken:
Secretariaat: Henrieke Hengeveld                                                                                              Aaltenseweg 8, 7084AZ Breedenbroek                                                                                    Telefoon: 0315 237826                                                                                                              Website: sportverenigingseno.nl                                                                                                e-mail: sportverenigingseno@gmail.com
Sportvereniging S en O is een vereniging met gymnastiek, volleybal, jazz-gymnastiek, meer bewegen voor ouderen (Fit en Vitaal), volksdansen en recreatief voetbal.                                     Lokatie: Buurtschapshuis Sinderen

Biljartvereniging ‘de laatste stoot’’:
Secr. Dhr. S Kemperman, Molenweg 22-1, 7084 AV Breedenbroek, tel: 0315-617488
Clublokaal: cafe Huls, Aaltenseweg 12 Sinderen

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omstreken
p/a de heer G. Boesveld (secretaris) Kasselderstraat 4a,
7065BW Sinderen.
E-mail:kerkenpadensinderen@gmail.com

Wilt u meer informatie over kerkenpaden in Sinderen klik dan hier